OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Subregionu centralnego zachodniego

Projekt OWES SWR jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stworzonych miejsc pracy

Wspartych firm społecznych

Złotych udzielonego wsparcia finansowego

Złotych dla firm społecznych w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19

Czym się zajmujemy?

Mamy wieloletnie doświadczenia z różnych sektorów. Połączyliśmy siły, by wspólnie wspierać przedsiębiorstwa społeczne.

Niektórzy z nas prowadzili lub prowadzą firmy społeczne, niektórzy mają swoją działalność gospodarczą, inni pracowali w sektorze finansowym lub administracji. Wspólnie tworzymy wyjątkowy zespół, który potrafi skutecznie wspierać biznes społeczny.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Przedsiębiorstwo społeczne to potencjalnie dobre rozwiązanie dla kilku grup:

  • osób defaworyzowanych, które chcą same dla siebie stworzyć miejsca pracy,
  • organizacji pozarządowych, które chcą rozpocząć działalność ekonomiczną,
  • przedsiębiorców, którzy chcą założyć nową firmę tworząc miejsca pracy dla osób defaworyzowanych,
  • jednostek samorządu terytorialnego, które chcą powołać przedsiębiorstwo społeczne, by aktywizować osoby defaworyzowane i rozwiązać konkretny problem lokalny (np. zaspokoić zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze lub stworzyć przedszkole).

Czym jest firma społeczna?

Przedsiębiorstwo społeczne to firma, najczęściej mikro lub mała, która sprzedaje na rynku swoje produkty i usługi, ale nie chodzi w niej o to, by jak najwięcej zarabiać. Jej celem jest bowiem tworzenie miejsc pracy dla osób, które nie pracują (chodzi o tzw. osoby defaworyzowane, np. osoby niepełnosprawne, czy też bezrobotne).

Dlatego zakładając taką firmę można liczyć na pewne preferencje, np. dotacje na start.

Dowiedz się więcej.

Nasze przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii

Aktualności

Fundusz pozyczkowy

Pożyczka płynnościowa i misyjna dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczka płynnościowa i misyjna dla podmiotów ekonomii społecznej

22.02.2024

Poniedziałek – 9.00 – 15.00

Wtorek – 9.00 – 15.00

Środa – 9.00 – 15.00

Czwartek – 9.00 – 15.00

Piątek – 9.00 – 15.00

Adres punktu kontaktowego
ul. Kopernika 14
40-064 Katowice

Adres biura i do korespondencji
ul. Metalowców 13
budynek A2 lokal 207
41-500 Chorzów

owes@swr.pl