Wróć do aktualności

aktualności

Szukasz dotacji dla firmy? Masz możliwość stworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych lub z niepełnosprawnością?

Jeśli tak, to zapraszamy do współpracy.

Wspieramy tworzenie miejsc pracy przez tzw. przedsiębiorstwa społeczne dla osób defaworyzowanych (np. bezrobotnych lub z niepełnosprawnością).

Co dokładnie oferujemy?

W ramach projektu zapewniamy m.in.:

 • wsparcie finansowe na start – max. 25 000 na miejsce pracy dla osoby defaworyzowanej np. bezrobotnej, czy też osoby z niepełnosprawnością,
 • podstawowe wsparcie pomostowe – 2 000 zł na osobę bezrobotną lub z niepełnosprawnością co miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy,
 • wsparcie merytoryczne – m.in. szkolenia branżowe dla pracowników, doradztwo biznesowe, księgowe i prawne.

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne (PS)?

Przedsiębiorstwo społeczne to firma, która sprzedaje na rynku swoje produkty i usługi, ale jej celem nie jest maksymalizacja zysku, tylko tworzenie miejsc pracy dla osób, które nie pracują (np. dla osób niepełnosprawnych, czy też bezrobotnych).

Najważniejsze cechy przedsiębiorstwa społecznego:

 • zakaz podziału zysku między wspólników czy też pracowników,
 • limit wynagrodzeń (miesięczne wynagrodzenie osoby zatrudnionej w PS nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, tj. ok. 16 tys. zł),
 • zatrudnienie co najmniej 3 pracowników, przy czym bierze się pod uwagę osoby zatrudnione co najmniej na ¼ etatu, a w przypadku umów cywilnoprawnych osoby zaangażowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy,
 • przestrzeganie limitu zatrudnienia pracowników defaworyzowanych (najczęściej 50% pracowników przedsiębiorstwa społecznego mają stanowić osoby defaworyzowane),
 • przedsiębiorstwo społeczne ma być zarządzane na zasadach demokratycznych, co w praktyce zwykle oznacza, że należy powołać Radę składając się z pracowników i co najmniej raz w roku zorganizować spotkanie, by przekazać pracownikom informacje nt. bieżącej sytuacji oraz posłuchać ich uwag i sugestii.

Przedsiębiorstwa społeczne najczęściej prowadzą działalność jako spółki z o.o. non profit, fundacje z działalnością gospodarczą lub spółdzielnie socjalne.

Istotę przedsiębiorstwa społecznego dobrze oddaje poniższa animacja:

Dla kogo najczęściej powołanie przedsiębiorstwa społecznego będzie dobrym rozwiązaniem?

Z naszego doświadczenia wynika, że powołaniem PS najczęściej zainteresowani są:

 • przedsiębiorcy którzy chcą rozwijać biznes w oparciu o dotacje (np. wydzielić część własnej działalności do nowego przedsiębiorstwa, czy też powołać nową firmę, którą zajmie się świadczeniem usług na nowym rynku),
 • organizacje pozarządowe, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą lub odpłatną,

o ile chcą stworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych lub osób z niepełnosprawnością.

 

Warto dodać, że obszar działania OWES SWR obejmuje subregion centralno-zachodni woj. śląskiego tj.: miasta: Katowice, Bytom, Rudę Śląską, Piekary Śląskie oraz powiaty: tarnogórski i lubliniecki. Oznacza to, że PS musi mieć siedzibę na terenie w/w miast i właśnie w nich mają mieszkać osoby defaworyzowane, dla których PS utworzy miejsca pracy.

Dla kogo współpraca z nami nie będzie dobrym rozwiązaniem?

Nie będziesz mógł skorzystać z naszego wsparcia, jeśli:

 • chcesz prowadzić działalność jednoosobową i nie jesteś zainteresowany powołaniem np. spółki z o.o. non profit lub fundacji z działalnością gospodarczą,
 • szukasz dotacji, ale nie masz możliwości stworzenia miejsc pracy dla osób defaworyzowanych,
 • chcesz prowadzić działalność poza obszarem naszego działania.

Jakie są inne warunki skorzystania ze wsparcia OWES?

Poza tym warunkiem skorzystania ze wsparcia jest m.in.:

 • zgłoszenie pomysłu na biznes społeczny (najbliższy nabór pomysłów odbędzie się w dniach 19.07 – 10.08.2021 r.; więcej informacji),
 • przygotowanie biznes planu, który uzyska akceptację Komisji Oceny Wniosków (po wyborze pomysłów zostanie zorganizowana dalsza praca nad koncepcją biznesową daneg przedsięwzięcia).

 

W razie zainteresowania zapraszamy po więcej informacji i do zgłoszenia pomysłu.

Projekt OWES SWR jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poniedziałek – 9.00 – 15.00

Wtorek – 9.00 – 15.00

Środa – 9.00 – 15.00

Czwartek – 9.00 – 15.00

Piątek – 9.00 – 15.00

Adres punktu kontaktowego
ul. Kopernika 14
40-064 Katowice

Adres biura i do korespondencji
ul. Metalowców 13
budynek A2 lokal 207
41-500 Chorzów

owes@swr.pl